Trwa komunikacja

Regulamin sprzedaży biletów online Muzeum Historycznego w Ełku

 

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży jest:
  1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Muzeum Historycznym w Ełku, ul. Wąski Tor 1, 19-300 Ełk,
  2) spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.bilety.muzeum.elk.pl,
  a) wprowadzenie danych Kupującego,
  b) wybór dnia przejazdu kolejką/wydarzenia oraz ilości biletów,
  c) sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
  d) potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Muzeum Historyczne w Ełku.
 2. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną i umożliwia zakup biletów indywidualnych.
 3. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 12 godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186.
 4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 6. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Historyczne w Ełku, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów.
 7. Muzeum Historyczne w Ełku nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 8. Muzeum Historyczne w Ełku nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 9. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu od bieżącego dnia wydarzenia. Muzeum Historyczne w Ełku zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 10. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej w Muzeum Historycznym w Ełku.
 11. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
 12. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do przejazdu kolejką/udziału w wydarzeniach Muzeum Historycznego w Ełku - są nieważne.
 13. Klient drukuje bilet lub zapisuje na urządzeniu mobilnym po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Muzeum Historyczne w Ełku.
 14. Bilety ważne są w dniu terminu wybranym przez klienta podczas zakupu. Niewykorzystane po tym czasie bilety (utracona ważność) nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 15. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 biletów na jedno Wydarzenie (Ełcka Kolej Wąskotorowa).
 16. Wszystkie informacje na temat oferty Muzeum Historycznego w Ełku, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne, opublikowane są na stronie www.muzeum.elk.pl.
 17. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Muzeum Historyczne w Ełku.
 18. Muzeum Historyczne w Ełku może odmówić wstępu na jego teren osobom:
  a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,
  c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.
  W w/w przypadkach Muzeum Historyczne w Ełku nie zwraca pieniędzy za zakupione bilety.
 19. Regulamin obowiązuje od 20.05.2019 r.